Menu
Obec Radějovice
Oficiální stránky obceRadějovice
nahoru

Odpady v obci

Termíny měsíčního svozu směsného komunálního odpadu v roce 2023 (13.53 kB)

OZV obce Radějovice o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci platná od 1.1.2023 (66.7 kB)

 

Změny v odpadech od 1.1.2022

Výzva k podání ohlášení k místnímu poplatku za odpad

Ohlášení plátce poplatku za komunální odpad.docx

Ohlášení plátce poplatku za komunální odpad.pdf

Plná moc.docx

OZV č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

OZV č. 1/2022, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, ze dne 28.12.2021

Termíny měsíčního svozu směsného komunálního odpadu 2022

Poplatky v roce 2022 - stručná informace 

Informace pro chataře a obyvatele obtížně dostupných míst k odpadům

 

Vážení občané,
k 31.12.2021 skončí současný systém odpadového hospodářství. Změnu je nutné zavést v souvislosti s novým zákonem o odpadech.

Obec Radějovice zavádí na základě rozhodnutí zastupitelstva  místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (je založený na principu „zaplať tolik, kolik vyhodíš“ a platí se za množství vyprodukovaného odpadu podle zvolené kapacity sběrné nádoby.

Většina z vás nepocítí téměř žádnou změnu, protože již dnes využíváte pro svoji domácnost popelnici na odpad, na kterou si každý rok kupujete známku. Proto se změny neobávejte. 

 Předmětem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům, stavbu pro rodinnou rekreaci nebo pozemek, který je užíván pro bydlení  či rodinnou rekreaci, a která se nachází na území obce.

Výše poplatku bude záviset na množství vyprodukovaného odpadu, proto bude nutné co nejvíce třídit. Plátcem poplatku je buď společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo vlastník nemovité věci. Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka. Poplatníkem je buď fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.  Tento způsob motivuje k menší produkci odpadu a k třídění, protože výše poplatku v určité míře odpovídá množství vyprodukovaného odpadu.

Je zavedena dvojí četnost svozů - dosavadní frekvence 1 x 14 dní (tj. 26 svozů za rok) a frekvence 1 x měsíčně (tj. 12 svozů za rok). Proto apelujeme na vhodně zvolenou velikost nádoby pro každou domácnost, kterou si vlastník zajistí sám. Možnosti jsou 120 l nebo 240 l. Upozorňujeme, že odpad se dovnitř nádoby musí  vejít! Přeplněné popelnice nebudou vyváženy!

Objem nádoby

Četnost svozů

1 x 14 dnů

26 svozů/rok

1x měsíčně

12 svozů/rok

 

120 l

2.000 Kč

1.100 Kč

 

240 l

3.000 Kč

1.700 Kč

 

1.100 l

10 x pytel 120 l

1.100 Kč

------

 

 

Využívání nádob 1.100 l a pytlů slouží výhradně pro rekreační objekty nebo nedostupné lokality a je bez nároku na bioodpad zdarma.

 

Nemovitost, která je celoročně mimo svozovou trasu (svozová firma tam nezajede), bude moci místo známky na nádobu využít pytle (označené) o objemu 120 l v počtu 10 ks na rok. Každý poplatník s ohlášeným/uhrazeným poplatkem bude mít možnost si přikoupit na obecním úřadě max. 5 ks pytlů (120 l) za rok.

 

K poplatku se pomocí formuláře OHLÁŠENÍ přihlásí všechny nepodnikající fyzické osoby, které vlastní na území obce nemovitost podléhající poplatku.

 

Osoby, které vlastní více takových objektů, přihlásí všechny nemovitosti. V praxi to znamená, že na 1 domácnost (RD, RO, byt, rozestavěný dům apod.) připadne 1 nádoba na odpad (popelnice) a zároveň povinnost úhrady místního poplatku za každou nádobu (každou nemovitost, ať je obývaná nebo není). Povinnost úhrady místního poplatku se vztahuje i na poplatníky, kteří nádobou  disponovat nebudou. Minimální základ poplatku činí 48 litrů na 1 bydlící osobu (poplatníka) za 1 měsíc.

 

Pokud v objektu dochází ke smíšení podnikání a bydlení, potom objekt bude platit za podnikatelský odpad (za tímto účelem doporučujeme uzavřít smlouvu se svozovou firmou nebo sběrným dvorem) a za „občanský“ odpad (obci ve formě místního poplatku).

 

Nově bude vybírán pouze JEDEN POPLATEK, který bude obsahovat všechny typy nádob (komunální odpad, plast, papír i bioodpad). Z tohoto důvodu má každá nemovitost platící známku na svoz odpadu možnost bezplatného sezónního svozu bioodpadu o objemu 240 l, pokud o ni poplatník projeví zájem a zajistí si biopopelnici.

 

V případě požadavku na změnu velikosti nádoby, zájmu o zakoupení nové nádoby na komunální odpad nebo bioodpad, požádejte obecní úřad co nejdříve. Máme na skladě nové nádoby a jsme schopni zajistit změnu čipu, avšak v omezeném počtu, proto je budeme v případě potřeby doobjednávat.  Stejně tak v případě zájmu o změnu frekvence svozu odpadu, oznamte tuto skutečnost obecnímu úřadu co nejdříve.

 

Nové odpadové známky budou vydávány ohlášeným plátcům v průběhu ledna a února 2022. Na staré známky roku 2021 budou nádoby vyvezeny naposledy dne 10.2.2022. Po této době je nutné mít vylepenou známku označenou rokem 2022.

 

Osoby fyzické podnikající nebo právnické, nebudou do obecního systému zapojeny a uzavřou si vlastní smlouvu. Každý podnikatelský subjekt, při jehož činnosti vznikají odpady, se stává původcem odpadů a je povinen likvidovat odpady ze své činnosti v souladu se zákonem o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech). Povinností každého podnikatelského subjektu je zajistit si likvidaci odpadu, a to na základě písemné smlouvy s osobou oprávněnou pro likvidaci odpadu (svozovou společností). Tuto skutečnost doloží obci kopií smlouvy.

 

Formulář „OHLÁŠENÍ“ je k dispozici na obecním úřadě, nebo v úvodu této informace na webových stránkách obce. Vyplněné OHLÁŠENÍ prosím podejte na obecní úřad nejpozději do 15.01.2022. Nepředložením ohlášení se ztrácí nárok na úlevu z poplatku.

 

Opět platí možnost platby bezhotovostně na účet obce, č.ú. 2001029277/2010, variabilní symbol platby = číslo popisné domu/číslo evidenční chaty + kód 3722. Po připsání částky na účet obce si vyzvedněte známku na popelnici na OÚ, starším osobám ji přijedeme nalepit.

Od loňského roku je možné platit přes Platební portál, který naleznete zde. Po zadání nezbytných údajů bude umožněna platba kartou nebo bankovním převodem přes QR kód. Prostřednictvím Platebního portálu je možné platit též vyměřené vodné a stočné, poplatky za psy a objednat a zaplatit novou popelnici na bioodpad.

 

Je důležité, aby občané odpad co nejvíce třídili. Svým odpovědným přístupem k třídění komunálního odpadu mohou občané ovlivnit výši nákladů za provoz systému nakládání s odpady, které se promítají do poplatku za odpad. Zodpovědným tříděním umožní obci využít tzv. třídící slevu a tím podpoří snížení nákladů na svoz a likvidaci odpadu.

Děkujeme, že pomáháte odpad třídit a přispíváte tak ke zlepšení životního prostředí i svého okolí.

Obec

Oficiální FaceBook účet obce Radějovice

Oficiální účet obce Radějovice

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Platební portál

Pro placení poplatků za odpad, ze psů, za novou nádobu biopopelnice, za vodné a stočné doporučujeme využít:Platební portál

RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0