Menu
Obec Radějovice
Oficiální stránky obceRadějovice
nahoru

Odpady v obci

Termíny měsíčního svozu směsného komunálního odpadu v roce 2023 (13.53 kB)

OZV obce Radějovice o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci platná od 1.1.2023 (66.7 kB)

Odpady 2023

Informace pro chataře a obyvatele obtížně dostupných míst k odpadům:

Kontejnery v klecích slouží výhradně pro rekreační objekty nebo nedostupné lokality. Každý vlastník nemovitosti (chaty, rodinného domu, pozemku určeného k rekreaci) je povinen podat Ohlášení plátce poplatku za komunální odpad. Vyplněný formulář (obě strany) odevzdejte na obecním úřadě, lze jej vhodit též do poštovní schránky vedle vchodových dveří, naskenovaný jej lze zaslat na e-mail, poslat obyčejnou poštou nebo datovou schránkou. 

Poplatek za odpad činí 1150 Kč/rok.

Využívání nádob 1.100 l a pytlů slouží výhradně pro rekreační objekty nebo nedostupné lokality a je bez nároku na bioodpad zdarma.

Platbu poplatku lze provést:

1) převodem na bankovní účet č. 2001029277/2010,

2) prostřednictvím platebního portálu na adrese Obec Radějovice (platby-sc.cz).

Platba probíhá kartou nebo bankovním převodem přes QR kód,

3) v hotovosti na obecním úřadě v úředních hodinách. 

Klíč od klecí je neduplikovatelný a je vydán proti podpisu vlastníka nebo písemně zplnomocněného zástupce. Vlastníci nemovitostí, kteří nemají klíč, si jej mohou vyzvednout na obecním úřadě v úředních hodinách nebo po dohodě.

Výzva k podání ohlášení k místnímu poplatku za odpad:

Ohlášení plátce poplatku za komunální odpad.docx

Ohlášení plátce poplatku za komunální odpad.pdf

Plná moc.docx

Nemovitost, která je celoročně mimo svozovou trasu (svozová firma tam nezajede), bude moci místo známky na nádobu využít pytle (označené) o objemu 120 l v počtu 10 ks na rok. Každý poplatník s ohlášeným/uhrazeným poplatkem bude mít možnost si přikoupit na obecním úřadě max. 5 ks pytlů (120 l) za rok.

K poplatku se pomocí formuláře OHLÁŠENÍ přihlásí všechny nepodnikající fyzické osoby, které vlastní na území obce nemovitost podléhající poplatku.

Osoby, které vlastní více takových objektů, přihlásí všechny nemovitosti. V praxi to znamená, že na 1 domácnost (RD, RO, byt, rozestavěný dům apod.) připadne 1 nádoba na odpad (popelnice) a zároveň povinnost úhrady místního poplatku za každou nádobu (každou nemovitost, ať je obývaná nebo není). Povinnost úhrady místního poplatku se vztahuje i na poplatníky, kteří nádobou  disponovat nebudou. Minimální základ poplatku činí 48 litrů na 1 bydlící osobu (poplatníka) za 1 měsíc.

Osoby fyzické podnikající nebo právnické, nebudou do obecního systému zapojeny a uzavřou si vlastní smlouvu. Každý podnikatelský subjekt, při jehož činnosti vznikají odpady, se stává původcem odpadů a je povinen likvidovat odpady ze své činnosti v souladu se zákonem o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech). Povinností každého podnikatelského subjektu je zajistit si likvidaci odpadu, a to na základě písemné smlouvy s osobou oprávněnou pro likvidaci odpadu (svozovou společností). Tuto skutečnost doloží obci kopií smlouvy.

Je důležité, aby občané odpad co nejvíce třídili. Svým odpovědným přístupem k třídění komunálního odpadu mohou občané ovlivnit výši nákladů za provoz systému nakládání s odpady, které se promítají do poplatku za odpad. Zodpovědným tříděním umožní obci využít tzv. třídící slevu a tím podpoří snížení nákladů na svoz a likvidaci odpadu.

Děkujeme, že pomáháte odpad třídit a přispíváte tak ke zlepšení životního prostředí i svého okolí.

Stanovisko obce Radějovice k vyjádření Sběrného dvora Dobřejovice - Oficiální stránky obce Radějovice (radejoviceobec.cz)

Obec

Platební portál

Pro placení poplatků za odpad, ze psů, za novou nádobu biopopelnice, za vodné a stočné doporučujeme využít:Platební portál

Oficiální FaceBook účet obce Radějovice

Oficiální účet obce Radějovice

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

@obecradejovice