Menu
Obec Radějovice
Oficiální stránky obceRadějovice
nahoru

Krsovice

Historie obce:

O Krsovicích

Krsovice byly původně vsí s dvorem a zemanským sídlem, později samotou a myslivnou. Sídlili zde svobodníci z Krsovic, později povýšení do šlechtického stavu.
1318 – Dostup z Krsovic byl žalován z nesplacení dluhu 5 hřiven stříbra Nevlasem z Říčan z jeho úroků v Čeněticích.
1360 – Ctibor z Krsovic a jeho choť Kateřina pohnali na zemský soud Ctibora z Nedošova, že nesplácel Kateřinino věno 10 hřiven po otci Vojslavu z Nedošova (Kateřina byla Ctiborova sestra).
1398 – připomínáni Diviš a Aleš, bratři z Krsovic.
1422 – Olbram, Václav a Janek, bratři z Krsovic, prodali svobodné dědictví v Krsovicích za 24 kop bratřím Václavu a Janu z Krsovic.
1453 – Václav z Krsovic a Petr z Chrastu na Chodově koupili za 30 kop díl Pětihost od Pavla z Davle.
1482 – Petr Krsovský z Krsovic dostal od krále Vladislava II. erb, v něm měl kolo.
1483 – poplužní dvůr s lesy a příslušenstvím v Krsovicích po Václavu z Krsovic dal král Vladislav II. Bedřichu z Kolovrat a Bezdružic a Michalu ze Žampachu, měšťanu Starého Města pražského. Odpůrci daru byli Martin Pole z Nového Města pražského, který zastupoval zájmy Magdaleny, dcery Aleše z Krsovic (Václavova bratra) a Anna z Krsovic (dcera Hedviky, Václavovy sestry). V r. 1488 spor vyhráli.
Kolem r. 1500 ves Krsovice získalo Nové Město pražské a připojilo jí k svému statku Kamenice. Novoměstští jednotlivé vsi statku pronajímali nebo prodávali za plat.
1504 – doloženo, že Jan z Krsovic měl majetky ve Strašnicích.
Vavřinec z Vosnice (= z Osnice) koupil od Nového Města pražského 10 strychů pozemků v Krsovicích za 10 kop a úroky 55 gr. a dostal k užívání ves i dvůr.
1505 – Matěj z Herynku koupil část vsi Krsovice a 3 strychy pozemků za 2 kopy grošů míšenských. Zároveň se zavázal Novému Městu pražskému splácet úroky.
1507 – připomínán Soběslav Lešanský z Krsovic, majitel statku Lešany na Benešovsku.
1508 – Novoměstští pronajali Krsovský a Kolářovský potok měšťanu Válkovi, louky prodali svobodníkuVavřinci z Vosni.
Petr z Krsovic doložen jako purkrabí hradu Brandýs nad Labem.
1542 – doloženo, že 1 pustý kmetcí (= selský) dvůr v Krsovicích měl svobodník Hotovec z Osnice.
1543 – Nové Město pražské si kladlo v desky mj. celou ves Krsovice.
1547 – pustá ves Krsovice (!) byly Novému Městu pražskému za účast ve stavovském odboji zkonfiskována (nepochybně jen díl vsi).
1549 – král Ferdinand I. prodal 1 usedlého v Osnici a pusté vsi Krsovice a Kovářovice rodů Hýzrlů z Chodů na Cholupicích (nepochybně šlo jen o díl Krsovic).
1554 – Jan z Lovče, syn Pavla Žďárského z Lovče a Kateřiny z Branova, postoupil pusté vsi Krsovice a Kovářovice a 2 kmetcí dvory v Osnici ke Kamenici, statku svých rodičů.
1556 - král Ferdinand I. dal mj. pusté vsi Kovářovice a Krsovice Šebestiánu Gerštorfovi z Gerštorfu, který je ve stejném roce prodal Kateřině z Branova, paní na Kamenici.
1570 – Kateřina z Branova postoupila k užívání louky a lesy u pusté vsi Krsovic Jiřímu Mošaurovi z Valdova na Dobřejovicích.
1585 – pusté Krsovice koupil purkrabí Pražského hradu Jiří Mošaur z Valdova a připojil je ke svému statku Dobřejovice.
17. století – Krsovice definitivně zanikly.
1844 a 1870 – doložena myslivna v Krsovicích.
1909 – v Krsovicích doložena myslivna (1 dům, 6 obyvatel). Krsovice byly chápány jako osada (!) místní a katastrální obce Osnice.

 

Obec

Platební portál

Pro placení poplatků za odpad, ze psů, za novou nádobu biopopelnice, za vodné a stočné doporučujeme využít:Platební portál

Informace z obce

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Oficiální FaceBook účet obce Radějovice

Oficiální účet obce Radějovice

RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

@obecradejovice