Obsah

Zákaz skládky

Typ: ostatní
-

Informujeme občany, že se podařilo odstranit nepovolenou skládku bioodpadu nad ulicí Vrbová v Oleškách (pozemek p.č. 49/82, kde se konaly v uplynulých letech akce typu "Čarodějnice").

Na pozemek byly umístěny viditelné cedule se zákazem skládky a monitorovací systém. Žádáme Vás, abyste bioodpad, jakož i další produkovaný odpad, likvidovali výhradně v souladu s obecně závaznou vyhláškou.

Upozorňujeme, že každý, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa, se dopouští přestupku podle zákona o odpadech. Za tento přestupek může být uložena pokuta ve výši 50 tis. Kč. Dále platí, že osoba, která porušuje povinnosti stanovené v obecně závazné vyhlášce, se dopouští přestupku na úseku všeobecné vnitřní správy.

Děkujeme za respektování uvedených pokynů, úctu ke svému okolí a ochranu prostředí, ve kterém žijeme!

Místo bývalé skládky nad ulicí Vrbová


Vytvořeno: 27. 7. 2021
Poslední aktualizace: 27. 7. 2021 00:00
Autor: Správce Webu