Obsah

Stránka

Zprávy

Vloupání do rodinných domů - podrobnější informace


Vážení občané,

v pondělí 6.1.2019 proběhlo setkání starostů cca 50 obcí se zástupci Policie České republiky k problematice vloupání do rodinných domů, ke kterým dochází v lokalitách jihovýchodně od Prahy.

Informace zveřejněné Policií ČR na webových stránkách můžete nalézt pod tímto odkazem.

Jedná se o sérii vloupání s podobným průběhem. K vloupání zpravidla dochází mezi 17:00 a 21:00 hodinou vypáčením francouzských dveří, pachatelé berou jen hotovost a cennosti, které dají do kapsy nebo batohu, akce proběhne velmi rychle (cca 5 minut), v jedné ulici klidně vyloupí 5 domů během 2 hodin. Pachatelé se vyhýbají kontaktu s lidmi, pokud spatří nějakou osobu, prchají.

Naší obci se vloupání tohoto typu zatím vyhnulo. Aby to tak zůstalo, seznamte se s dostupnými infomacemi a dodržujte doporučené pokyny, zejména:

  • odstraňte ze zahrady a okolí domu snadno dostupné žebříky či zařízení, které by pachatelé mohli použít ke vstupu do domu
  • odstraňte z okolí domu kovové předměty, které mohou posloužit k vypáčení oken nebo dveří (pajsry)
  • důsledně zapínejte zabezpečovací zařízení (máte-li je k dispozici) i pokud odcházíte z domu na velmi krátkou dobu (např. s odpadky, na skok k sousedům)
  • sviťte uvnitř domu tak, aby to bylo viditelné z ulice i z odvrácené strany domu (v době nepřítomnosti lze využít spínací hodiny)
  • pořiďte fotodokumentaci vašich cenností, zejména šperků, cennosti uložte do trezoru
  • buďte obezřetní a všímaví, v případě výskytu neznámých osob či neznámého vozidla v ulici ihned volejte Policii ČR na lince 158

8. 1. 2020 Zobrazit méně
Zprávy

Stránka