Obsah

Stránka

Zprávy

Usměrnění používání zábavní pyrotechniky


Vážení občané,

blížící se silvestrovské oslavy budou nejen na území naší obce doprovázeny používáním zábavní pyrotechniky, prováděním pyrotechnickcýh efektů a odpalováním ohňostrojů. 

S tím bude spojena extrémní zátěž hlukem, která je škodlivá pro lidi a zejména pro zvířata.

Pokud máte v úmyslu používat zábavní pyrotechniku, prosíme, abyste respektovali určitá pravidla:

1) Pyrotechniku použijte pouze v následujících časových intervalech:

  • 31. 12. 2019: v době 19:00 - 20:00
  • 1. 1. 2020: v době 00:00 - 01:00

2) Pyrotechniku odpalujte pouze v dostatečně bezpečné vzdálenosti od lidských obydlí tak, aby nemohlo dojít k poškození vašeho ani cizího majetku. Nezapomeňte, že manipulujete s výbušninami a hořlavinami!

3) Odpadky z vypálené pyrotechniky po sobě ukliďte.

Děkujeme vám za dodržení výše uvedených pravidel a přejeme vám úspěšný a klidný rok 2020.


31. 12. 2019 Zobrazit méně
Zprávy

Stránka