Obsah

Stránka

Zprávy

Průjezd komunikací v Oleškách obnoven


Oznamujeme, že průjezd komunikací v Oleškách směrem na Čenětice, který byl od včerejšího odpoledne omezen pádem lípy u kostela, byl obnoven dnes v 17:30. Obnova provozu se týká i autobusové dopravy.


7. 12. 2020

Uzavření komunikace v Oleškách - havárie u kostela


V odpoledních hodinách došlo k narušení statiky vzrostlé lípy v kostelní zahradě. Bezprostředně hrozí pád dřeviny na krajskou komunikaci. Do odvolání byl proto uzavřen pro veškerou dopravu úsek mezi Bartákovými (Olešky 7) a Maškovými (Olešky 2). Žádáme občany, aby se v žádném případě nezdržovali v uvedeném prostoru, nesnažili se zde projet, ani procházet. Koordinátor autobusové dopravy pracuje na zřízení provizorní zastávky autobusu u hřbitova. Děkujeme za pochopení.


6. 12. 2020

Krátkodobá odstávka vody - pátek 27.11.2020 "Kačerov"


Z provozních důvodů bude zítra, tj. v pátek 27.11.2020 v době mezi cca 9:00 - 13:00 hod. přerušena dodávka pitné vody v oblasti Kačerov. Tato informace se týká nemovitostí pouze těchto vlastníků: Kovaříkovi, Šubrtovi, Kabeláčovi, Habětínovi, Spilkovi, Žídkovi, Macháčkovi, Zelenkovi, Janouškovi, Hedvikovi, Plchovi, Junovi, Lichtenbergovi, Kubelkovi a Bendovi.

Důvodem je oprava armatury.

Děkujeme za pochopení!


26. 11. 2020

Ukončení svozu bioodpadu v roce 2020


V úterý  17.11.2020 je poslední  termín  svozu bioodpadu v letošním roce.

Máte-li zájem tuto službu využívat i v roce 2021, ponechejte  zapůjčenou nádobu u sebe. Pokud službu využívat nebudete, vraťte  vyčištěnou nádobu po předchozí  domluvě na obec.

Nový svoz biodpadu bude zahájen pravděpodobně v dubnu 2021, podrobnosti budou včas zveřejněny.


16. 11. 2020

Vánoční sbírka pro pejsky bez domova


11. 11. 2020

Prodej z pojízdné prodejny


Závoz zboží

Závoz zboží z pojízdné prodejny.

Už od tohoto čtvrtka (5.11.20).

Něco málo z nabídky: jaternice, jelita, tlačenka, párky, špekáčky, klobásy, uzená masa, paštiky.

CENÍK

Dále pak:

  • Čerstvé maso z českého chovu – pouze na objednávku den předem.
  • Pečivo z Dobřejovické pekárny – pouze na objednávku den předem.

Závoz zboží by byl:

 čtvrtek od 15.00 do 17.00Radějovicích na návsi u nádrže.

        čtvrtek od 17.15 do 18.15Oleškách naproti kostelu.

Dny a čas lze po domluvě upravit. Lze například zavážet i v úterý.

 

Objednávky na tel. 737537320,

email: reznikmichal@seznam.cz,

FB: Řezník Michal.

 

Těším se na vás

Váš řezník Michal


2. 11. 2020

Plánovaná odstávka elektřiny


INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060741404 ve Vaší obci / městě:

Radějovice/Olešky

Dne

Od

Do

18.11.2020

8:00

15:00

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

 

Olešky

Březová 48

Olešky 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 30, 31, 37, 38, 39, 46, 50, 212/Ch 0212U, č. 964371, parc. č. 64/2, E205, E210

V lomu 53, E213

Radějovice 

Radějovice parc. č. 90/1, parc. č. 90/7

 

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivéh o provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.


30. 10. 2020

Omezení dopravy


Vážení občané,


z důvodu zhoršující se situace ohledně onemocnění COVID-19 a s tím navazujících opatření vyhlášených Vládou ČR s důrazem na snížení rizika přenosu tímto onemocněním, respektive uzavřením školských zařízení, zákazem vycházení v době od 21 hodiny do 5 hodiny ranní, zaváděním tzv. režimu „práce z domova“ a v neposlední řadě predikovanou možností prodloužení Nouzového stavu v ČR, dochází k minimalizování poptávky po veřejných službách v dopravě. Na vývoj těchto událostí, tak musí reagovat všichni objednatelé veřejné dopravy, tzn. i sousední kraje, města a i Ministerstvo dopravy ČR včetně dopravců.
Středočeský kraj po dohodě s Hlavním městem Prahou a dopravci tak od 2. listopadu 2020 omezuje část dopravních služeb, a to především v době zákazu vycházení z domova. Denní provoz autobusových linek bude převeden do částečného prázdninového režimu, nabídka spojů v denní době bude ponížena o cca 10% a hlavně se dotýká linek s krátkými intervaly v přepravních špičkách. V době zákazu vycházení odjedou předposlední spoje okolo 21. hodiny, poslední spoje budou koncipovány dle příjezdu návazné dopravy, v některých případech budou příměstské linky přivedeny k nočním tramvajovým linkám vzhledem k zavádění nočního režimu v hlavním městě po 22. hodině. S ohledem na zjištěnou nulovou vytíženost budou po nezbytnou dobu rovněž zrušeny regionální noční autobusové linky. Školní spoje, které již nejsou provozovány od zavření škol, pojedou jen v případě zavedení školní docházky, a to byť i jen v částečné podobě. Počet vlakových spojů v denní době nebude omezen, u některých spojů však dojde ke snížení kapacity. Po 21. hodině budou vlaky provozovány na příměstských tratích v intervalu 60. minut až do odjezdů posledních „popůlnočních“ spojů z Prahy. Noční víkendový rozjezd vlaků z Prahy v cca 2.30 bude i nadále zrušen včetně nočních spojů jedoucích po půlnoci ze Středočeského kraje do Prahy.
Všechna omezení budou zanesena v internetových vyhledávačích jízdních řádů. Změny budou rovněž i na stránkách www.pid.cz a v mobilní aplikaci PID lítačka.

 

Níže uvádíme souhrnný přehled opatření za celou síť veřejné dopravy ve Středočeském kraji a hlavním městě Praze.

 

METRO

Od pondělí 2. 11. 2020 bude provoz organizován podle prázdninových jízdních řádů. Vstup do stanic metra bude uzavřen cca ve 22:30 (poslední vlaky z konečných stanic vyjedou přesně o 2 hodiny dříve než dnes). Vyvěšení nových JŘ bude probíhat s termínem do pátku 6. 11. 2020, v elektronických zdrojích budou informace k dispozici již od pondělka. Stanice budou označeny informacemi o dřívějším ukončení provozu. 

 

TRAMVAJE

Od pondělí 2. 11. 2020 bude nasazen prázdninový provoz s celodenním intervalem v pracovní dny 10 minut (na páteřních linkách 9, 17 a 22 pak 5 minut). Denní provoz tramvají bude ukončen cca mezi 22:00 a 22:30. Noční provoz v intervalu 30 minut začne cca ve 22:00 s prvním rozjezdem nočních tramvajových linek z uzlu Lazarská ve 22:30. Vyvěšení nových JŘ bude probíhat do pátku 6. 11. 2020, v elektronických zdrojích budou informace k dispozici již od pondělka.

 

MĚSTSKÉ AUTOBUSY - PRAHA

Od pondělí 2. 11. 2020 dojde ke zkrácení provozu denních linek do cca 22:00 - 22:30 hodin následovaný provozem nočních linek v intervalu 60 minut (30 minut na čtyřech páteřních linkách), jejichž zahájení provozu bude přibližně o 2 hodiny dříve oproti trvalému stavu. I nadále platí z důvodu obsluhy řady logistických areálů (Rohlík, Košík aj.), energetických dispečinků a nemocnic, případně náhrady provozu linek metra v období 22:00-0:30, provoz kloubovými autobusy na linkách 904, 905, 909, 910, 911 a 915. Provoz linky 143 bude zajišťován standardními vozy. Vyvěšení nových JŘ bude probíhat s termínem do pátku 6. 11. 2020, v elektronických zdrojích budou informace k dispozici již od pondělka.

 

VLAKY

Od pondělí 2. 11. 2020 dojde od cca 21:00 hodin na linkách S k přechodu na interval 60 minut, který bude pokračovat do ukončení provozu po půlnoci. 

 

PŘÍMĚSTSKÉ AUTOBUSY:

Od pondělí 2. 11. 2020 bude na příměstských linkách nasazen prázdninový provoz (s nutností případně podle rozhodnutí vlády řešit doplnění školních spojů). Do 21:00 budou linky jezdit dle prázdninových JŘ, následně by z Prahy, resp. z návazné železniční stanice v regionu (pokud jede návazná autobusová linka v pravidelném provozu v období mezi 21.00 – 0.30 hod.) odjel poslední spoj v čase cca mezi 22:30 a 23:00 hodin. (dle příjezdu vlaku).

Zachovány zůstanou také regionální spoje s odjezdy v cca 22.30 hod. tam, kde je zajištěn odvoz zaměstnanců z odpoledních pracovních směn (Škoda MB, Rakovník, Kladno, Kolín, apod.). Samostatně bude řešena obsluha logistických center v oblasti Rudné a Jiren, kdy bude zajištěn odvoz zaměstnanců do Prahy v době po ukončení provozu metra. V tomto případě bude zajištěn přestup na noční tramvajové linky na Lehovci, resp. Motole.

Ruší se provoz nočních regionálních autobusových linek s výjimkou linek 951 (pouze v trase Chaplinovo nám. - Sídliště Radotín) a 953 (pouze v trase Palmovka - Vinoř), které zajišťují obsluhu hl. m. Prahy.

Vyvěšení nových JŘ bude probíhat s termínem do pátku 6. 11. 2020, v elektronických zdrojích budou informace k dispozici již od pondělka.

 

Děkujeme za pochopení.


30. 10. 2020

Zdůvodnění proč se dělají opatření MZ


27. 10. 2020

Aktuální situace COVID-19 v obci


Vážení občané, 

podle údajů krajské hygienické stanice je na území obce od dnešního dne evidována 1 osoba s nákazou COVID-19.

Žádáme Vás všechny, abyste striktně dodržovali nařízená hygienická opatření, chráníte tím nejen sebe ale i ostatní. Nezapomeňte, že toto onemocnění může mít fatální následky pro kohokoli z nás.

Doporučujeme Vám provádět dezinfekci nádob na odpad před i po každém vyvezení nádoby svozovou firmou. Dezinfekce je dostatek a můžete ji obdržet po předchozí domluvě na obecním úřadě.

Děkujeme za dodržování pokynů a přejeme Vám hodně zdraví

Obec Radějovice

 

 


19. 10. 2020
Zprávy

Stránka