Obsah

Stránka

Zprávy

Bioodpad v roce 2021


Informujeme občany, že svoz bioodpadu bude v letošním roce zahájen již v březnu, první svoz bioodpadu se uskuteční ve středu 31.3.2021. Svoz bioodpadu bude prováděn KAŽDOU LICHOU STŘEDU do odvolání (pravděpodobně 24. listopad).

V této souvislosti prosíme, aby občané, kteří

a) mají o službu zájem (noví zájemci ale i ti, kteří pokračují z minulého roku) a dosud tak neučinili, uhradili poplatek za bioodpad ve výši 1200 Kč na bankovní účet obce č. 2001029277/2010, a to do 10.3.2021. Zaplacením poplatku bude služba objednána.

b) nemají již více o službu zájem a mají u sebe popelnici na bioodpad, tuto nádobu u sebe připravili k odevzdání vyčistěnou a zároveň oznámili tuto skutečnost mailem do 10.3.2021.

Děkujeme za spolupráci.

 

 


3. 3. 2021 Zobrazit méně
Zprávy

Stránka