Obsah

Stránka

Zprávy

Bioodpad v roce 2021


Informujeme občany, že svoz bioodpadu bude v letošním roce zahájen již v březnu, první svoz bioodpadu se uskuteční ve středu 31.3.2021. Svoz bioodpadu bude prováděn KAŽDOU LICHOU STŘEDU do odvolání (pravděpodobně 24. listopad).

V této souvislosti prosíme, aby občané, kteří

a) mají o službu zájem (noví zájemci ale i ti, kteří pokračují z minulého roku) a dosud tak neučinili, uhradili poplatek za bioodpad ve výši 1200 Kč na bankovní účet obce č. 2001029277/2010, a to do 10.3.2021. Zaplacením poplatku bude služba objednána.

b) nemají již více o službu zájem a mají u sebe popelnici na bioodpad, tuto nádobu u sebe připravili k odevzdání vyčistěnou a zároveň oznámili tuto skutečnost mailem do 10.3.2021.

Děkujeme za spolupráci.

 

 


3. 3. 2021

Nabídka prodeje slepic 2021


25. 2. 2021

Povinné nošení respirátorů a roušek


23. 2. 2021

Upozornění na nutnost vylepení nové známky na komunální odpad


Upozorňujeme občany, že pro nejbližší svoz komunálního odpadu, který se uskuteční ve čtvrtek 25.2.2021, je zapotřebí již mít na popelnici vylepenou známku na rok 2021.

Plátcům poplatku, kteří poplatek za komunální odpad dosud nezaplatili, důrazně doporučujeme provést platbu poplatku za komunální odpad bankovním převodem na účet obce. Včasným zaplacením poplatku a vylepením nové známky se vyhnete neprovedení svozu popelnice.

Informace k poplatkům a provedení platby naleznete zde.


19. 2. 2021

Nabídka zaměstnání - úklid na plný úvazek v Radějovicích


6. 2. 2021

Koronavirus - co se změní od soboty 30.1.2021


28. 1. 2021

Dnešní plánovaný výsyp popelnic bude proveden v pátek


V návaznosti na naši informaci o změně svozu komunálního odpadu ze dne 12.1.2021, kdy bylo avizováno, že svoz proběhne dnes, tj. ve čtvrtek 14.1.2021, sdělujeme, že z důvodu technických problémů ve sjízdnosti komunikací bude výsyp nádob proveden až zítra, tj. v pátek 15.1.2021. Ponechte proto nádoby připravené ke svozu venku. Děkujeme za pochopení.


14. 1. 2021

Pozor změna - svoz komunálního odpadu ve čtvrtek 14.1.2021


Ve čtvrtek 14.1.2021 proběhne výsyp popelnic na území obce. Důvodem je skutečnost, že sudý čtvrtek,  který je pravidelným svozovým dnem v naší obci, bude podle kalendáře právě čtvrtek 14.1.2021.  

Pro přehled uvádíme níže termíny svozů komunálního odpadu v 1. čtvrtletí 2021:

  • 14.1.2021
  • 28.1.2021
  • 11.2.2021 - tento den bude odpad svezen naposledy na základě vylepené staré známky na rok 2020
  • 25.2.2021 - nutné mít vylepenou novou známku na rok 2021
  • 11.3.2021
  • 25.3.2021

Děkujeme za pochopení.


12. 1. 2021

Setkání rodičů pečujících o děti s postižením


22. 12. 2020

Přání k Vánocům a do nového roku


Vážení spoluobčané,

dovolte nám touto cestou Vám všem popřát krásné prožití svátků vánočních, ve Vašich rodinách klid a pohodu. Dětem přejeme krásný stromeček, mnoho pěkných dárků od Ježíška.

Dovolte nám poděkovat všem, kteří se podíleli na rozvoji naší obce.

Do nového roku 2021 přejeme Všem hodně zdraví, lásky a ohleduplnosti, aby se pro všechny obec Radějovice stávala stále lepším místem k životu.

Vedení obce Radějovice

Vánoce


22. 12. 2020
Zprávy

Stránka