Obsah

Stránka

Zprávy

Tuky do kanalizace opravdu nepatří!


Vážení občané,

v posledních 2 měsících řešíme výrazný nárůst nátoku tuků na ČOV Radějovice, které jsou do splaškové kanalizace vypouštěny z kanalizačních přípojek. Před 12 měsíci jsme zavedli povinnost odkládání použitých potravinářských olejů a tuků ve vlastních PET lahvích do speciálních nádob umístěných u kontejnerů na tříděný odpad.

Žádáme Vás, abyste tuky důsledně separovali a v žádném případě je do kanalizace nevypouštěli! 

Níže naleznete podrobnější informace: e_download.php?file=data/messages/obsah307_1.pdf&original=Tuky+do+kanalizace+nepat%C5%99%C3%AD.pdf

 


7. 1. 2018 Zobrazit méně
Zprávy

Stránka