Obsah

Stránka

Zprávy

Narůžovělá voda ve vodovodu


Po preparaci náplně filtru odstraňujícího mangan ze surové vody došlo k samovolnému částečnému vyplavení roztoku hypermanganu a jeho vniknutí do vodovodní  sítě. Na některých místech vodovodního řadu lze zaznamenat slabě narůžovělou vodu. Tuto vodu doporučujeme nepít a neprat v ní prádlo. Voda není zdraví škodlivá. V dopoledních hodinách bude vodovod přepojen na vodojem s čistou vodou. Za tuto situaci a způsobená omezení se omlouváme.


24. 9. 2017 Zobrazit méně
Zprávy

Stránka