Obsah

Stránka

Zprávy

Porucha vodovodního řadu procházejícího chatami


Informace pro odběratele vody připojené na vodovodní řad procházející chatařskými oblastmi

Byla lokalizována porucha vodovodního řadu cca 100 m za vodárnou ve směru k Pešátovu. Odstranění poruchy bylo objednáno u VHS Benešov, s.r.o. s termínem realizace v pátek 27.2.2015. 

Z důvodu nutnosti umožnění přístupu pro těžkou mechanizaci a provedení samotné opravy byl vodovod dnes uzavřen. Voda bude puštěna do řadu pouze na omezenou dobu dnes, tj. ve čtvrtek 26.2.2015, od 20:00 do 21:00 hod. 

Obnovení provozu vodovodu je předpokládáno v pátek 27.2.2015 ve večerních hodinách.


26. 2. 2015 Zobrazit méně
Zprávy

Stránka