Obsah

Stránka

Archiv

Kotlíkové dotace ve Středočeském kraji 2021+


22. 10. 2021

Ukončení svozu bioodpadu v roce 2021


Informujeme občany, že poslední svoz bioodpadu (hnědé popelnice) se v letošním roce uskuteční podle plánu, a to ve středu 24.11.2021


22. 10. 2021

Dokončení odečtů vodoměrů


V sobotu 16.10.2021 a v neděli 17.10.2021 proběhne dokončení odečtů vodoměrů. Tento odečet se týká odběratelů vody na tlakovém vodovodním řadu obce, kterým měl být v letošním roce vyměněn vodoměr z důvodu ukončení platnosti cejchu a kteří neobdrželi roční vyúčtování v průběhu srpna 2021. Žádáme tímto o zpřístupnění vodoměrů a odčerpání vody ze zaplavených šachet.

V případě nepřítomnosti bude individuálně domluven jiný termín.

Děkujeme za pochopení a součinnost.


15. 10. 2021

Pozvánka na koncert v Olešském kostele dne 20.10.2021


13. 10. 2021

Upozornění na neoprávněnou manipulaci s dopravními zrcadly na výjezdu z ulice Vrbová


Vážení obyvatelé,

po dlouhých vyjednáváních bylo schváleno umístění dopravních zrcadel na výjezdu z ulice Vrbová. Zrcadla byla instalována 2.10.2021 a od té doby byla již 2 x terčem útoku neznámého vandala.

Zrcadla jsou seřízena tak, aby byly viditelné oba směry krajské komunikace při výjezdu z Vrbové ulice. Neznámý vandal se zrcadly manipuluje a ohrožuje bezpečnost nás všech.

Mějte prosím na paměti tuto skutečnost při nájezdu na krajskou komunikaci. Skutky byly oznámeny Policii ČR. Pokud jste byli svědky útoku vandala, oznamte to nejbližšímu oddělení Policie v Kamenici.

Děkujeme za pochopení, vaši opatrnost a všímavost.


11. 10. 2021

Jak jsme volili do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


9. 10. 2021
Archiv

Stránka