Obsah

Kvalitní podzim života, z.ú. 

Terénní pečovatelská služba

Pečovatelská služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost a lidem

starším 50 let, kteří potřebují pomoc druhé osoby.

 

Zajistíme zejména:

- pomoc při hygieně                  - nácvik sebeobsluhy

- nákupy                                      - společnost

- zajištění stravy                        - odvoz k lékaři či za nákupy

- běžný úklid za klientem

 

Dále nabízíme:

- rozvoz obědů

- seniortransport

- půjčovnu kompenzačních pomůcek

Kontakt: www.kvalitnipodzimzivota.cz

               kancelář po – pá 8 – 15:30 

tel: 778 095 645  e – mail: administrativa.kpz@email.cz