Radějovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Strategický rozvojový plán obce Radějovice 2019 - 2027

Strategický rozvojový plán obce Radějovice je základním programovacím a koncepčním dokumentem, prostřednictvím něhož obec plánuje realizaci svých budoucích aktivit v oblasti rozvoje. Aktivity jsou plánovány v horizontu osmi let. K plánu rozvoje bude přihlíženo při plánování investic a sestavování rozpočtu obce. Umožní tak naplňovat vizi obce a přispěje k vylepšení koordinace plánovaných aktivit v obci.

Plán rozvoje obce Radějovice na roky 2019-2027 byl schválen zastupitelstvem obce dne 20.2.2019.

Plán rozvoje obce Radějovice na roky 2019-2027 aktualizovaný zastupitelstvem obce dne 6.8.2020.

Plán rozvoje obce Radějovice na roky 2019-2027 aktualizovaný zastupitelstvem obce dne 27.4.2021.