Obsah

Knihovna

"Ideální" knihovna se stará o lidi.
Je provázána s životem v dané obci tak, že se pro ní stává nepostradatelnou.
"Ideální" knihovna je taková knihovna, které si lidé ani zcela nevšimnou, protože je stále na svém místě a vždy poskytuje to, co lidé potřebují.

(z knihy Dewey- Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět, od Vicky Myron)

 

Název a sídlo knihovny:     Obecní knihovna Radějovice

                                               Radějovice 10, 251 68 Kamenice

Kontaktní údaje: Ludmila Šimůnková, tel. 775 696 513

Provozní doba: neděle 17.00 - 18.00 hod.

Zřizovatel: obec Radějovice