Obsah

3. vítání občánků

3. vítání občánků

V sobotu 26.3.2016 byla uspořádána slavnost vítání občánků. Tohoto slavnostního aktu se zúčastnilo 8 nových občánků. Při této příležitosti děti obdržely hračku a pamětní list, maminky kytičku a oba rodiče stvrdili svým podpisem do knihy zápisu o uvítání do života, že své děti řádně vychovají. Přivítány byly tyto děti:

  • Štěpán Krutina
  • Lily Anna Šimůnková
  • Aneli Křížová
  • Matouš Rostovskyj
  • Sára Bubeníková
  • Janis Kříž
  • Štěpánka Křížová
  • Anna Rostovskyj