Obsah

1. vítání občánků v Radějovicích

1. vítání občánků v Radějovicích

1.vítání občánků v Radějovicích

04. 12. 2011

V sobotu 22.10.2011 se konalo historicky 1. vítání občánků v naší obci. Tohoto slavnostního aktu se zúčastnilo všech 6 pozvaných občánků, kteří se narodili v posledních 12 měsících, včetně jejich bohatého doprovodu. Při této příležitosti děti obdržely hračku a pamětní list, maminky kytičku a oba rodiče stvrdili svým podpisem do knihy zápisu o uvítání do života, že své děti řádně vychovají. Přivítáni byli:

  • Radka Šubrtová
  • Amálie Studničková
  • Laura Zápotocká
  • Samuel Dvořák
  • Jan Pytel
  • Eliška Křížová