Obsah

Kontakt na správce vodovodu v případě poruchy nebo havárie: 731499505 (Lukáš Němec).

 

Zálohy na vodné nejsou od vyúčtování vodného a stočného v létě 2018 přijímány. Omylem zaplacené zálohy po tomto vyúčtování budou vráceny na bankovní účet, ze kterého byly zaslány.

 

Vyměřené vodné lze platit těmito způsoby:

a) v hotovosti v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách

b) převodem na bankovní účet obce číslo 2001029277/2010 (jedná se o nové bankovní spojení), variabilní symbol platby naleznete na faktuře.

 

Faktury jsou prioritně zasílány na e-mailové adresy odběratelů. V případě, že jste fakturu neobdrželi, zkontrolujte nejprve, zda e-mail nespadl v e-mailové schránce do SPAMu.