Obsah

Kontakt na správce vodovodu v případě poruchy nebo havárie: 739044290 (Jiří Kříž st.)

 

Zálohy na vodné a vyměřené vodné lze platit těmito způsoby:

a) v hotovosti v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách

b) převodem na bankovní účet obce číslo 11423201/0100, jako variabilní symbol platby uveďte „číslo odběru“, což je číslo uvedené na první straně Smlouvy o dodávce vody, kterou jste uzavřeli, vynechejte však nuly na začátku čísla (např. číslo odběru = 0020380, uvedete „20380“).  Jako konstantní symbol uveďte „310“.