Obsah

Návody a postupy pro řešení mimořádných situací:

Mimořádné situace v distribuční soustavě (výpadek elektřiny)

 

Portál krizového řízení Středočeského kraje:

https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/aktuality/